20210521 Generalforsamling

Generalforsamling i YCÅ
fredag d. 21. maj 2021 kl. 19:00.


Så har folketinget igen talt.
Vi er berørt af kravet om Coronapas / Frisk negativ test.
Der vil blive checket i døren så vi overholder gældende lovgivning 


Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af referat.
4. Formandens beretning.
5. Regnskab.
6. Indkomne forlag.
7. Valg til bestyrelse
på valg:
Bjarne (Villig til genvalg)
Royne (Villig til genvalg)
Joan (Villig til genvalg)
Ikke på valg:
Birger
Jørgen Würtz
Valg af suppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Planlagte aktiviteter
10. Eventuelt

Referat

 1. Valg af dirigent                       Jørgen blev valgt
 2. Valg af referent René blev valgt
 3. Godkendelse af referat Blev godkendt
 4. Formandens beretning
  2020, et uår. Lidt aktiviteter er det dog trods alt blevet til siden sidste generalforsamling 26 juni 2020.
  Et par klubaftener i juli.
  En dejlig tur til MC camp Fyn med 3 medlemmer.
  Kunst og kul-tur til Fyn i juli.
  Kaffemøde hos Midgaard.
  Campingtur til Fyn, Lolland og Enø med deltagelse fra det nordligste medlem.
  Kaffemøde i Højbjerg.
  Deltagelse i træf gennem sommeren på Kalø med grill.
  Høreforedrag og test.
  Sheltertur 1 november.
  Klubben er herefter lukket p.g.a. Covid restriktioner.
  26 marts 2021 starter vi igen med klubaftener udendørs.
  Filmaften med Bajaj Dominar, nord til syd Amerika.
  Himmelfart mellem Horsens og Vejle med Klaus med god tilslutning.
  Formanden er på valg næste år og ønsker ikke genvalg.
  Blev godkendt
 5. Regnskab Blev godkendt
 6. indkomne forslag Ingen forslag
 7. Valg til bestyrelse Royne, Bjarne og Joan blev valgt
 8. Fastsættelse af kontingent Enkelt 506 kr. Par 764 kr. Passiv 303 kr.
 9. Planlagte aktiviteter Ommersyssel, Kalø, Vestkyst, Mc Camp fyn,                      Julefrokost
 10. Skulle klubben investere i en varmepumpe. Måske hvis medlemstallet øges. Ellers ikke.


  Til stede var Birger, Bjarne, Chris, Joan, Jytte, Jørgen W, Leif, Marianne, Maud, Per, René, Øjvind samt Ernst.
  Referant: René