Bestyrelsesmøde 20211105

Til stede:

Joan, Jørgen W, Bjarne, Birger

1 Forestående kaffemøde.

2 Stærkt dalende medlemsskare.

3 Aktiviteter, herunder aktivering af medlemmernes kreativitet.

4 Julefrokost

5 Arealpleje

 

1 Vi forventer ca 15 gæster fra kaffeklubberne. Medlemmer opfordres til at møde talstærkt op.

  Birger checker drikkevarer og fylder event. op.

  Gøremål aftales 12/11

2 Den dalende medlemsskare blev drøftet.

  Af tiltag blev: Tur til godsbanen hvor vi har en gammel invitation (fra Emil)

  Indlæg i TN 2 2022. (BP)

  Indlæg på Facebook i foråret.

3 Opstramning af gøremål klubben. Selv om man ikke er ansvarlig opfordres medlemmer til at gøre en indsats UOPFORDRET.

  Medlemmer opfordres til at udbrede deres kreativitet i højere grad.

4 Julefrokosten annonceres i.flg. kalenderen.

5 Igen en appel til frivillig initiativ.

 

Bjarne redegjorde for klubbens økonomi:

Bank 30.633 Herfra trækkes årets betaling af leje og forsikring, ca 9.000 

Kontant 1.700

Kaffekasse 6.100                       

Ref/ Birger