Generalforsamling 20140404

Referat af Generalforsamling i YCAA d. 4/4 – 2014 Kl. 19.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse

På valg:
    Birger Poulsen

Freddy Krogh(ønsker ikke genvalg)
Øjvind Serup
Suppleant for 1 år
Valg af revisor

 1. Fastsættelse af
  kontingent
 2. Planlagte aktiviteter
 3. Eventuelt

 

Ad 1. Kim valgt

Ad2. Maud valgt

Ad3. Referat godkendt

Ad.4

2013 Var et godt år.

Vi fik 2 nye aktive medlemmer.

Vi startede året med at aflyse forårsklargøringen p.g.a. manglende tilslutning, det var meningen at tromme sammen senere på året, men lejligheden bød sig ikke.

En lille flok tog til Klatten i Kolding og deltog i deres Victorialøb.

Kr. Himmelfartsturen gik i år til Tjörn nord for Göteborg. Vi havde fuld hus med lokal forstærkning fra Lotta og Glenn. Et positivt bekendtskab. Britt og Royne havde igen planlagt nogle fine ture, bl.a. i Tordenskjolds fodspor og til Camillas farlige Fjällbacka.

Royne havde inviteret til rund fødselsdag d. 25 maj. En rigtig god fest.

1/6 Var 7 medlemmer og gæst på nattergaletur med overnatning i shelter i Uldum kær. Det blæste ad h. til, så fuglene havde problemer med at åbne næbene i fare for at de ikke kunne lukkes igen. Vinden stod ret på åbningen i vores shelter. Trods strabadserne var det en god tur som kunne gentages.

Joan og Chris gjorde det igen, i år d. 8 juni, Ommersyssel tur og stort kageboed. Tak for en dejlig dag.

23/6 holdt vi Sct Hans med spisning og bål.

13/7 Var der pølsetur til Ålbæk slagteren i Farre. Der blev indkøbt pølser og andre lækkerier. At vi også fandt et lille øludsalg var kun et plus. Retur til Hulen til hyggeligt samvær.

I september holdt vi klubaften med spisning i forbindelse med vores 47 års fødselsdag.

Formandens beretning godkendt.

Ad.5 Bjarne fremlagde regnskabet for 2013.
Lidt snak om hvorvidt budgettet skal dække udgift til generalforsamling
eller kaffekassen skal holde for. Enighed om at af holde udgifterne i budgettet.

Enighed om at af holde udgifterne i budgettet. Kaffekassen vil så
sponsorere udgifter til arbejdsweek-end o.lign. Regnskab godkendt.

Ad.6 Et medlem har efterspurgt opfriskning af regler for passiv medlemskab. Hvilket formanden har gjort.

Ad.7 Følgende er på valg:

Birger Poulsen (villig til genvalg)
Øjvind Serup(villig til genvalg)
Freddy Krogh(ønsker ikke genvalg)
Suppleant for 1 år.
Revisor.

     Kristian og Claus stiller op til bestyrelsesvalget. Derfor skriftlig valg. 11 stemmer
afgivet: 9 gyldige, 1 blank og 1 ugyldig. Birger og Øjvind genvalgt, Claus nyt
bestyrelsesmedlem og Kristian suppleant.

     Kim genvalgt som revisor.

Ad.8 Kontingent vedtages at fastholdes. Vores indsamlingsglobus har vist
sig at være en god ide, den har givet et
fint tilskud sidste år.

Ad.9 Birger nævner diverse tiltag, som står på hjemmesiden.Sct.Hans foreslåes afholdt i hulen. Ligesom der også er planer om at afholde Nytårsaften i hulen.

    Kim gør opmærksom på, at der d. 28/6 afholdes løb i Francochamp, som Kim har planer om at tage til.

    Der opfordres til at tage med til kaffemøder i de andre klubber sammen.

Ad.10 Leif fylder 70 år i år og Joan 60. Der vil muligvis blive afholdt
fester i Hulen i disse anledninger.

     Nærmere besked herom følger.

Referent: Maud