Generalforsamling 20200626

Tid og sted: Fredag den 26.06.20 kl 19.00 Mødalvej 77A, 8471 Sabro

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af referat.
4. Formandens beretning.
5. Regnskab.
6. Indkomne forlag.
7. Valg til bestyrelse
    på valg:
      Birger (Modtager genvalg)
     Jørgen Würtz (Modtager genvalg)
    Ikke på valg:
      Bjarne
      Royne
      Joan
     Valg af suppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Planlagte aktiviteter
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen trakterer YCÅ med lidt mad.

Forslag:

1. Klubaften HVER FREDAG FRA APRIL TIL NOVEMBER, hver anden fredag december januar februar og marts.
/Joan Juul

2. Nye medlemmer optages efter en prøveperiode på min 6 mdr.
Under prøveperioden skal prøvemedlemmet have deltaget i mindst 6 møder.
Afstemning kan foretages ved først kommende generalforsamling, og kræver 2/3 flertal for godkendelse.
Vh Øjvind

3. Klubaften flyttes fra fredag til torsdag aften.
Begrundelse for forslag :
Efter at mødetidspunktet er flyttet til start kl. 19 er der mange som kører tidligt hjem, hvilket betyder at dem som skal tidligt op om morgenen
for at passe jobbet, kan nå at komme i seng til tiden på en hverdag.
Fredag aften vil derefter være fri til andre gøremål.
/Bjarne

4. Kaffekasse priser.
Prisen for kaffe / brød sættes op til 15 kr.
Begrundelse for forslag:
Prisen for et K dækker ikke udgifterne i øjeblikket.
Efter mødetidspunktet er start kl.19 , er der mange som har en stor sult.
/Bjarne

Referat af YCAA’s Generalforsamling 2020
1- Dirigent: Jørgen W. Dirigenten oplyser at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2- Referent: Schneider

3- Referatet er at finde på hjemmesiden: https://www.ycaa.dk/bestyrelsesmoede-20191103/ Ingen indsigelser, hvorfor godkendt.

4- Formandsberetningen (BP)

Endelig skulle det lykkes at holde generalforsamling.

I april havde vi formøde ang. Motorcykelrejse til Vietnam. Claus Zander gav gode råd.

  1. maj var der leg på Sprækkebjerg aktivitetscenter, her fik vi mulighed for at overskride grænser i højderne.

Årets himmelfart gik til Ditmarsken med ture i både Danmark bl.a. den vestligste grænseovergang som stod pivåben, hverken betjenten eller hjemmeverner var til stede. Og Tyskland hvor vi så på storkebestanden i en lille by. Bestanden havde det rigtig godt.

  1. juni var vi værter for kaffeklubberne. Fremmødet var sløjt, der var vist noget sport i TV.

Traditionen tro kørte vi Ommersysseltur midt i juni. Godt arrangement afviklet af Joan og Chris.

Sct Hans i Hulen med bål og grill.

  1. juni havde vi besøg fra Stockholm, nogle MC gutter som vi havde mødt i Himalaya.
  2. august var vi taget til Fur Camping hvor vi havde en hyggelig weekend med fællestur på hele 26 km øen rundt.
  3. september afvikledes sidste Schnitzelrally i nuværende form. Pæn søgning.
  4. november til vintertræf hos Hot Wheels.
  5. december var der alternativ sheltertur på MCTC
  6. December julefrokost.
  7. december tog julemændene på offroadtur.
  8. januar Dansk primustræf – nu uden frost.

Herefter følger en endeløs række af aflysninger p.g.a. Covid19

Alligevel kunne vi lave en række fine ture med Jyllands højdepunkter, tur til Hanstholm, tur i Søhøjlandet og Foden i vandkanten. Tak til iniativtagerne.

Vi havde også et par videomøder i løbet af lukketiden.

Ommersysselturen blev afviklet utraditionelt men alligevel ikke kedelig. Chris begav sig max 10 km hjemmefra, men alligevel en tur på 150 km.

Medlemsskaren blev udvidet med 5 nye medlemmer, velkommen til jer.
Marianne og René, Klaus, Per og Henrik
Vi tæller i alt 29 medlemmer.

5- Kasseren oplyser at det overordnet normalt år, dog har der været et enkelt frostsprængt vandhane der gav en mindre øgning på udgiftsiden. Der bliver spurgt til kaffekassens kassebeholdning, hvilket oplyses til 3½KKr.
Der bliver spurgt til betydningen af (+) og (-) på kaffelisten, hvilket oplyses at et (+) “skylder” man kaffekassen
Regnskabet godkendt

6-1 Afstemning ved håndsrækning: 10 For og 0 Imod: Forslag: Vedtaget

6-2 Afstemning ved håndsrækning: 0 For og 10 Imod: Forslag: Forkastet

6-3 Afstemning ved håndsrækning: 9 For og 1 Imod: Forslaget og afstemningen ændres som “forsættelse” af Fredag som klubaften. Vedtaget

6-4 Enighed for at kaffe-brød prisen stiger fra 10,- kr. til 15,- kr.

7- Birger P. og Jørgen W. genvalgt. Som suppleant blev Schneider opfordret hvilket blev samtykket.

8- Efter forskellige mulige beregningsmetoder besluttes der ved fuld enighed at kontigentet stiger med 5,- kr. Således fastsættes de tre typer kontigenter således i hele kroner:
Aktiv: 500 til 505
Passiv: 300 til 305
Par: 750 til 755

9- Planlagte aktiviter (BP)

10-1 Schneider opfordre medlemmer at nyde muligheden for at deltage i Kalø Træffet tirsdage 15-20 for at dele god stemning med andre.
10-2 Schneider oplyser om et arrangement fredag den 02.10 kl 19.30 hvor Hørespecialisten Keld Braüner fra http://hca.dk vil holder et hyggeligt foredrag om de forskellige støj- og aldersbetingede høretabsudfordringer og de mange muligheder der findes. Der er gratis mulighed for høretest og det kan der komme meget sjovt ud af, måske er der små præmier denne aften. Keld Braüner vil også fortælle om personlige ørepropper til mc kørsel og for at lempe genertheden vil der være mulighed for køb Oktoberfest øl denne aften.

Dirigenten Jørgen W. takker for god ro og orden

Referat skrevet 01.07.2020 af Schneider

/Schneider=