Historie

YCÅ blev etableret i 1966 og er en af Danmark´s ældste klubber.

hulen

Den 17. september 1966 var der indrykket en annonce i Århus Stiftstidende om interesse for en Yamaha Club. Dette gav stødet til oprettelsen af klubben, idet ca. 10 personer meldte sig og ved et møde hos klubbens første formand Roland Syrig, i Åbyhøj, blev klubben stiftet.

Da man selvfølgelig ikke havde noget klubhus, blev klubaftenerne holdt på Restaurant Søsporten, hvis restauratør havde et positivt syn på unge mennesker og motorcykler. På samme sted holdt vi også nogle filmaftener, hvor vi inviterede andre motorcyklister. Dette gav klubben en vis medlemsfremgang.

Vi deltog i mange motorcykeltræf i både ind- og udland. På en del udenlandske træf, deltog vi sammen med den herværende Honda Club under navnet Japanese Motorcycle Club.

Det blev dog lidt for træls at mødes på restauranten, og vi fik derfor indrettet et klublokale hos Roland Syrig i Åbyhøj. Det havde vi i ca. et halvt års tid.

I foråret 1968 lejede vi et stykke jord hos en landmand i Lyngby ved Brabrand. Her byggede vi vort første klubhus som bestod af et gammelt murerskur, som et af medlemmernes mester velvilligt havde foræret os. Med dette klubhus begyndte klublivet for alvor, vi mødtes her til den faste ugentlige klubaften, som var henlagt til fredag aften, og inden længe blev det til en tradition at man tog sin sovepose med og mange blev i klubhuset til søndag aften.

Da vinteren stundede til blev for koldt i det lille klubhus, og vi fik indrettet et værksted med tilhørende ”cafeteria” hos nu desværre afdøde Ulrik Worm på Norring Mølle.

I foråret 1969 blev vort lejemål i Lyngby opsagt, fordi bondemanden havde solgt jorden. Vi fandt så en gammel grusgrav lidt syd for Nilles Kro. Den lejede vi af ejeren, og vi gik i gang med at indrette et nyt klubhus, denne gang i en gammel jernbanevogn, der havde en fortid som kviestald. Dette klubhus blev snart døbt ”Hulen”.

Efter nogle år med stadig fremgang for klubben, blev klubhuset udvidet med endnu en jernbanevogn, som blev opstillet i vinkel med den eksisterende. I denne blev der bla. Indrettet en rustik pejsestue med muret åben pejs, som dog desværre havde en ulyksaglig evne til at ryge mere inde i lokalet, end op i skorstenen. Den blev derfor senere udskiftet med en rigtig brændeovn med glaslåger kaldet ”fjernsynet”.

Elektricitet har vi aldrig haft installeret i vores klubhus. Vi har altid klaret os med petroleumslamper og stearinlys. Kogning og kaffebrygning skete med flaskegas, og senere var der et par medlemmer med sans for VVS der ombyggede et gammelt elektrisk køleskab til gasdrift. Dette fremmede de kulinariske muligheder i klubhuset betydeligt.

Vi holdt efter, at vi var kommet i faste rammer et antal faste arrangementer, startende med et kombineret træf og o-løb om foråret kaldet ”Niels Ebbesen Rally”, opkaldt efter Niels Ebbesen som ifølge sagnet havde haft sin gård ikke langt fra klubhuset. Om efteråret holdt vi Septemberkåsen, et o-løb med både en dag og natetape. Dette løb var inspireret af det svenske Novemberkåsen som var et o-løb for offroad-cykler på meget vanskelige veje.

I December måned holdt vi Julezielfahrt, et pålidelighedsløb, hvor man skal have stemplet sit startkort i forskellige byer og med disse byers forbogstaver stave til et ord, som f.eks. kunne være et fuglenavn. Efter ankomst til målet holdes der en julefest med juletræ, gløgg, æbleskiver og julehistorie, som ifølge traditionen skal være skrevet af et af medlemmerne og helst skal handle om jul og motorcykler.

Af disse arrangementer er der kun Julezielfahrt’en tilbage i sin oprindelige form. Efterårs o-løbet er afløst af en Høstfest med konkurrencer, musik og dans. Af faste arrangementer skal også nævnes Jumbo Rally som vi i samarbejde med MC Touring Club og behandlingshjemmet ”Solbakken” afholdt i 25 år. Dette var et orienteringsløb med sidevognscykler, hvor handicappede børn fra Solbakken var observatører i sidevognen. Om dette arrangement blev der lavet en TV-udsendelse med Jytte Dreyer som ophavskvinde.

Et årligt tilbagevendende arrangement er vort vintertræf på Krakær Camping kaldet ”Krakærtræf”. Selvom det ikke i alle årene har været holdt på Krakær, men også i nogle år på Polderev Camping i Grenå. Krakærtræf foregår i telte med obligatorisk overnatning. Menuen har i de sidste mange år været Gule Ærter med diverse tilbehør, samt lidt af de våde varer. Træffet holdes selvfølgelig i den strengeste vinter i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Bilister har ingen adgang. Dette træf har været afholdt hvert år siden 1969, minus det år med bilfrie søndage (1973).

Vort hæderkronede klubhus var i 1981 blevet noget medtaget af vind og vejr samt tidens og en kendt, men uønsket gnavers tand. Så det blev besluttet at bygge et nyt hus, denne gang et rigtigt hus med støbt sokkel og klaplag af hensyn til førnævnte gnaver.

PINSE82

Pinsefesten i 1981 blev derfor den sidste fest, der blev holdt i den gamle hule.

I efteråret 1982 kunne vi indvie vort nye klubhus på ca. 80 m2.

Dette klubhus er stadigvæk rammen om klublivet i Yamaha Club Århus. Her mødes vi til klubaften om fredagen året rundt.

Her planlægges klubbens aktiviteter og ture og tidligere oplevelser genopfriskes.

I 2006 kunne vi fejre vores 40 års jubilæum, se Jubilæumsindlægget i TN 6 2006.

2006091636-Gruppebillede

Medlemmer og tidligere medlemmer i YCÅ

Og så tog vi lige 10 år mere: se Jubilæumsindlægget i Aarhus onsdag 2016.

2016091790-82-yamaha-club-aarhus-50-aars-jubilaeum

Hvis du efter at have læst dette har lyst til at lære os nærmere at kende, er du meget velkommen til at komme på besøg en klubaften.

Du er også velkommen til at deltage i en af vores køreture som bliver annonceres på vores forum, på klubaften eller på Facebook.

eller kontakt vor formand Birger Poulsen på telefon 50 123 009.

Klubbens adresse er:

Mødalvej 77A

8471 Sabro

(Lidt syd for Nilles Kro)